January 17 2022 21:54:43
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มงานนโยบายและแผน
เว็บไซต์กลุ่มคู่มือการปฏิบัติงาน
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
:: คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
งานติดตาม ประเมินผล ฯ
   กลุ่มงาน ติดตาม ประเมินผลฯ

  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
( สามารถดาวโหลดได้ โดยวิธีการคลิ๊กที่รูปเล่มได้เลย )

  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
( สามารถดาวโหลดได้ โดยวิธีการคลิ๊กที่รูปเล่มได้เลย )

  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
( สามารถดาวโหลดได้ โดยวิธีการคลิ๊กที่รูปเล่มได้เลย )

  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
( สามารถดาวโหลดได้ โดยวิธีการคลิ๊กที่รูปเล่มได้เลย )

  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
( สามารถดาวโหลดได้ โดยวิธีการคลิ๊กที่รูปเล่มได้เลย )

ผอ.สพป.นม 2

รอง ผอ.สพป.นม 2

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่ม
:: บุคลากร ::
facebook สพป.นม.2
facebook สพป.นม.2