July 13 2020 15:17:34
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มงานนโยบายและแผน

เว็บไซต์กลุ่มคู่มือการปฏิบัติงาน
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
:: คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานนโยบายและแผน
   กลุ่มงาน นโยบายและแผน

รวมไฟล์ เล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จะอัพเดทใน เร็วๆ นี้ )รวมไฟล์ เล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( สามารถดาวโหลดได้ โดยวิธีการคลิ๊กที่รูปเล่มได้เลย )   รวมไฟล์ เล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( สามารถดาวโหลดได้ โดยวิธีการคลิ๊กที่รูปเล่มได้เลย )


                                                             


                                                             
   กลุ่มงาน นโยบายและแผน


[ดาวน์โหลด] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ดาวน์โหลด] แผนการปฏิรูปประเทศ 4 มิถุนายน 2561
[ดาวน์โหลด] รายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ดาวน์โหลด] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอง ผอ.สพป.นม 2

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่ม
:: บุคลากร ::
facebook สพป.นม.2