March 08 2021 20:13:17
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มงานนโยบายและแผน

เว็บไซต์กลุ่มคู่มือการปฏิบัติงาน
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
:: คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
Downloads: PowerPoint นโยบายและทิศทางในการจัดการศึก
Downloads Home > งานนโยบายและแผน > PowerPoint นโยบายและทิศทางในการจัดการศึก

PowerPoint นโยบายและทิศทางในการจัดการศึก


PowerPoint นโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
Calendar
plan
November 17 2016 17:05:26
Downloads
Download 294

Download:
Download
(358.31kB)
Download Stats Downloads: 18
Downloaded: 11462
Most Downloaded: แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 1831 ]
Most Recent: แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใ [ 155 ]
รอง ผอ.สพป.นม 2

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่ม
:: บุคลากร ::
facebook สพป.นม.2