เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.

งานนโยบายและแผน

งานข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ปี 2553 ภาคเรียนที่ 2
ปี 2554 ภาคเรียนที่ 1
ปี 2554 ภาคเรียนที่ 2

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554

งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

รายงานการจัดการศึกษา
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554

งานวิเคราะห์งบประมาณ

Graphical counter

โปรแกรม > งานข้อมูลสารสนเทศ


เซคชั่นย่อย:
> งานข้อมูลสารสนเทศ (10) > งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล (5)
> งานนโยบายและแผน (3) > งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (0)
> งานวิเคราะห์งบประมาณ (10)

ขอแนะนำ!

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2554

 ]]>]]> — สมัครรับฟีด RSS การปรับปรุงของโปรแกรมนี้
เพิ่ม: 09.02.12 [admin_plan]
ไม่มีภาพตัวอย่าง
ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล ณ 10 มิถุนายน 2554
ดาวน์โหลด: 231

ไฟล์ใหม่ของเซคชั่นTOP-15

> แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ครั...
> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕...
> การจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุ...
> แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณอย่...
> ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ ...
> รายการประมาณราคาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
> คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปี ...
> แบบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส...
> แนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประม...
> แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนและครูชั้...
> คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีก...
> แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึ...
> การจัดสรรงบ55สนับสนุนอนุบาลจนจบก...
> แบบประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาค...
> รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2555
> แบบประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาค...
> แบบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส...
> รายการประมาณราคาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
> แบบเก็บข้อมูล Obec ระยะที่ 2
> รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2555
> คู่มือวิธีการเข้าใช้งานบันทึกข้อ...
> คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปี ...
> คู่มือขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ปีงบ...
> การจัดสรรงบ55สนับสนุนอนุบาลจนจบก...
> แผนปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต...
> แนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประม...
> แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนและครูชั้...
> แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึ...
> รายงานการจัดการศึกษา ปี 2554
> คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีก...
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที
156,274 ผู้เยี่ยมชม