November 21 2018 07:56:32
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มงานนโยบายและแผน

เว็บไซต์กลุ่มคู่มือการปฏิบัติงาน
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
:: คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
Downloads: จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึก
Downloads Home > งานนโยบายและแผน > จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึก

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึก


จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Calendar
plan
October 20 2016 22:03:07
Downloads
Download 750

Download:
Download
(993.99kB)
Download Stats Downloads: 18
Downloaded: 6888
Most Downloaded: U@P.e-MES [ 891 ]
Most Recent: แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใ [ 25 ]
รอง ผอ.สพป.นม 2

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่ม
:: บุคลากร ::
facebook สพป.นม.2