July 18 2018 20:20:28
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มงานนโยบายและแผน
:: งานข้อมูลสารสนเทศ ::
:: งานนโยบายและแผน ::
:: งานวิเคราะห์งบประมาณ ::
:: งานติดตาม ประเมิลผล ฯ ::
:: เลขานุการคณะกรรมการ ::
เว็บไซต์กลุ่มคู่มือการปฏิบัติงาน
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
:: คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
Downloads: จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึก
Downloads Home > งานนโยบายและแผน > จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึก

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึก


จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Calendar
plan
October 20 2016 22:03:07
Downloads
Download 730

Download:
Download
(993.99kB)
Download Stats Downloads: 18
Downloaded: 6225
Most Downloaded: U@P.e-MES [ 867 ]
Most Recent: แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใ [ 14 ]
รอง ผอ.สพป.นม 2

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่ม
:: บุคลากร ::
facebook สพป.นม.2