February 22 2019 18:39:17
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มงานนโยบายและแผน

เว็บไซต์กลุ่มคู่มือการปฏิบัติงาน
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
:: คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
Downloads: เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำป
Downloads Home > งานวิเคราะห์งบประมาณ > เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำป

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำป


เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
Calendar
plan
October 16 2017 22:45:12
Downloads
Download 407

Download:
Download
(23.1MB)
Download Stats Downloads: 18
Downloaded: 7488
Most Downloaded: บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน [ 942 ]
Most Recent: แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใ [ 43 ]
รอง ผอ.สพป.นม 2

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่ม
:: บุคลากร ::
facebook สพป.นม.2